MENU

Job Seeker Referral

求職者のご紹介

求職者のご紹介

機械

機械加工・金属加工

・出身:ベトナム
・年齢:32歳
・性別:男性
・結婚しているかどうか:なし
・卒業大学:HAI PHONG コミュニティー短期大学(機械工学)、HAI PHONG 大学校
・日本語能力:記載なし
・資格:記載なし
・スキル:マイクロソフト(ワード、エクセル...)
・住まい:滋賀県大津市大石中
・日本在住年数:3年

職務経歴

■学歴
2008年09月 HAI PHONG コミュニティー短期大学(機械工学) 入学
2011年07月 HAI PHONG コミュニティー短期大学(機械工学) 卒業
2013年09月 HAI PHONG 大学校 入学
2016年01月 HAI PHONG 大学校 卒業

■職歴 
2011年08月 VINH SINH有限会社 入社
2013年08月 VINH SINH有限会社 退社
2016年02月 ベトナム BPV貿易株式会社 入社
2017年07月 ベトナム BPV貿易株式会社 退社
2017年07月 Sao Mai 機器有限会社 入社
2019年01月 Sao Mai 機器有限会社 退社
2019年03月 精密部品・製品製造業 入社
2019年10月 同上 退社
2019年10月 製造業関連派遣会社 入社
2021年07月 同上 退社
2021年07月 金属加工製造業 入社
現在に至る

一覧に戻る